Przekroczenie zawartości manganu w wodzie

wodaSzanowni Mieszkańcy Obrzycka. W załączeniu publikuję komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie wody z rurociągu miejskiego. Ma on związek z przekroczeniem manganu w wodzie. Norma to 50 ug/l. W załączeniu przedkładam również badania przeprowadzone przez akredytowane laboratorium. Możecie z nich Państwo odczytać również inne parametry miejskiej wody.
W czerwcu zakończyliśmy prace remontowe związane z wymianą złóż filtracyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Obrzycku. Prace wykonała firma Metrolog z Czarnkowa. Po „wpracowaniu” się złoża woda będzie spełniać wszystkie parametry określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zaznaczam, że woda jest zdatna do picia, nie zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców. O następnych wynikach badań wody poinformuję Państwa w odrębnym wpisie.
sanepid
wyniki badań

Reklamy