Darowizna dla MKS Warta Obrzycko

W miniony poniedziałek odbyło się spotkanie radnych z Zarządem MKS Warta Obrzycko. Głównym tematem były oczywiście pieniądze.

W I półroczu Warta otrzymała od Miasta Obrzycko wsparcie na rzecz prowadzenia klubu kwotę 15 tysięcy złotych. W chwili obecnej chcieliby jeszcze 13 tysięcy. Pan Tomasz Konieczny – powiedział, że suma ta jest potrzebna na: opłacenie sędziów (koszt w zależności od ich ilości od 300 do 500 złotych), opłacenie trenera (koszt 900 złotych netto miesięcznie), badania lekarskie zawodników (22 x 40 złotych), dowóz zawodników na mecze do Poznania, Kwilcza, Kaźmierza (koszt łączny około 1000 złotych, w zależności jaka firma organizuje transport), koszenie trawy (150 złotych za jedną usługę). Łącznie, po podliczeniu kosztów najpilniejszych potrzeba na bieżące koszty około 6500 złotych.

W rozliczeniu, Pan Tomasz Konieczny przedstawił następujące poniesione koszty (do dnia 05.09.2016r.):
1. Usługi transportowe w kwocie od 74 złotych do 80 złotych za godzinę usługi. Przeważnie trwała ona 6 godzin. Znalazła się również faktura ryczałtowa w kwocie ok. 400 złotych.
2. Opłaty za sędziów.
3. Opłaty za koszenie boiska – każde 150 złotych. Pojawiły się nawet dwie o tym samym numerze z tego samego dnia.
4. Zakup sprzętu sportowego (np. narzutki).
5. Zakup środków do pielęgnacji i utrzymania boiska.
6. Zakup farby do malowania linii.
7. Rachunki za wynagrodzenie trenera – nie widziałem

Według Pana Koniecznego wydatkowano kwotę ponad 17000 złotych.

Po usłyszeniu ode mnie oraz radnych, że Warta Obrzycko nie dostanie takich pieniędzy o jakie wnioskuje, odpowiedź była jedna : „TO SIĘ ROZWIĄZUJEMY”. Zaznaczam, że słowa te padały ze strony MKS Warta Obrzycko. Pojawiały się również inne zdania: „ Niech Pan/Pani już nie kandyduje, bo nie zostanie radnym/radną”.

Po przedstawieniu propozycji, że niektóre koszty możemy wziąć na siebie (z wyłączeniem opłat za trenera i sędziów – bo byłoby to niezgodne z obowiązującą uchwałą w sprawie wsparcia sportu), słyszeliśmy odpowiedzi jak wyżej. Mieliśmy wrażenie, że Panu Prezesowi zależy na otrzymaniu fizycznej gotówki.

W związku z powyższym, po naradzie z moją najukochańszą żoną podjąłem decyzję, że w ramach darowizny – przelejemy na konto MKS Wartę Obrzycko kwotę 3000 złotych. Zaznaczam z prywatnych pieniędzy, nie budżetu Miasta.

W dalszym ciągu jesteśmy skłonni pomóc w sfinansowaniu dowozów zawodników i zająć się koszeniem boiska.

Podkreślam, że nikt nigdy, wbrew rozsiewanym plotkom, żaden radny, ani ja, ani mój zastępca nie chciał i nie chce, żeby MKS Warta Obrzycko przestał działać. Jednak, nie pozwolę, żeby działalność Pana Prezesa opierała się tylko i wyłącznie na pieniądzach Miasta Obrzycko. Miasto dofinansowuje, a nie finansuje działalności Warty Obrzycko.

Liczę, że darowizna przekazana przeze mnie i moją żonę, będzie impulsem dla Pana Prezesa Tomasza Koniecznego do dalszego pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych.

Dziękuje, członkom Zarządu MKS Warta Obrzycko – Panu Markowi Ruta, Grzegorzowi Garnczarkowi, Wiesławowi Wasilewskiemu za społeczną działalność. To dzięki Wam Panowie – Warta Obrzycko funkcjonuje.

W załączeniu – dowód przekazania darowizny.

Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć finansowo MKS Wartę Obrzycko – nr rachunku 5889611012001001196367.

Ze sportowym pozdrowieniem: Maciej i Beata Bieniek.

potwierdzenie-mks

Reklamy