Program wyborczy

Nasz program wyborczy to przede wszystkim inwestycje.

Co zrealizujemy w kadencji 2014-2018

• Budowa nowej oczyszczalni ścieków. Obecnie dobiegają końca prace projektowe.

• Przebudowa stacji uzdatniania wody. Obecnie trwają prace projektowe.

• Budowa dróg na ulicach:

– Wysoka, Kolejowa, Wroniecka, Słoneczna (etap drugi), Sportowa.

• Remont chodników i ulic:

– Plac Lipowy, Podgórna, Kopernika, Stawna, Żeromskiego, Mickiewicza, Powstańców Wielkopolskich.

• Budowa drogi dojazdowej do przedszkola od ulicy Rybaki.

• Budowa placu zabaw przy przedszkolu.

• Remont sali gimnastycznej.

• Remont budynku głównego szkoły.

• Remont budynku po byłym kinie.

• Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej na ulicach:

– Wroniecka, Słoneczna, Leśna, Szamotulska, Sportowa.

• Projekt sieci kanalizacji dla ulic Kolejowa i Ostrorogska.

• Budowa oświetlenia ulicznego na Alei Jana Pawła II, na ulicach Strzeleckiej i Rybaki.

• Rozbudowa monitoringu miejskiego.

• Kontynuacja nasadzeń zieleni.

• Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną skomunalizowanych terenów, które będą przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

Reklamy