Rada Miasta Obrzycko

Ewa Huet – przewodnicząca rady

Urszula Otulakowska – pierwsza wiceprzewodnicząca rady

Adam Wleklak – drugi wiceprzewodniczący rady

Jerzy Król

Weronika Skarupska

Alicja Gacek

Agnieszka Polarczyk

Karolina Komin

Monika Szmyt

Igor Kołoszuk

Radosław Eliks

Marcin Krzyżaniak

Adam Szymański

Krzysztof Piekarski

Roman Dolata

Reklamy